OŚWIETLENIE ORLIKÓW

Oświetlenie Orlików

Oświetlenie boiska 

Opis programu:

Program jest dedykowany dla gmin, które wybudowały boiska sportowe typu ORLIK.
Program zakłada modernizację oświetlenia z metalo-halogenowego na oświetlenie LED.

W Polace w latach 2008 – 2016 powstało około 2600, przy początkowym założeniu 2012 obiektów. Na program przeznaczono z budżetu państwa blisko miliard złotych. Z oferty skorzystało łącznie 1668 gmin. Najlepiej pod tym względem wypadło województwo zachodniopomorskie, gdzie powstało 175 obiektów. Bez Orlików pozostało 811 gmin w całym kraju, co stanowi ⅓ gmin.


Program „Moje Boisko – Orlik” obejmował budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego, w skład którego wchodziły:

 • boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m z siatki stalowej powlekanej lub prętów zgrzewanych powlekanych; wyposażone w piłkochwyty o wysokości minimum 6 m, wykonane z siatki i montowane w sposób trwały z podłożem, umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1m od ogrodzenia za bramką (piłkochwyty nie mogą być częścią ogrodzenia boisk). Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Trawa syntetyczna o wysokości minimum 40mm. Należy wybrać jeden z dwóch wariantów zawartych w dokumencie typowej SIWZ w rozdziale 2. Wyposażenie sportowe, trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną).
 • boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m, z siatki stalowej powlekanej lub prętów zgrzewanych, powlekanych. Nawierzchnia boiska – poliuretanowa, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Należy wybrać jeden z dwóch sposobów zawartych w dokumencie typowej SIWZ w rozdziale 2. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową).
 • budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej min. ok. 60 m2, zaprojektowany jako budynek systemowo-modułowy.

 

Boiska są oświetlone oprawami metalo-halogenowymi o mocy 450W.


Boiska budowano wg kilku projektów:

 • Boisko główne 24 x 450 W, 6 słupów 9m lub 12m na boisko.
 • Boisko mniejsze wielofunkcyjne 12 x 450 W, 4 słupy 9m lub 12m na boisko wielofunkcyjne
 • Czasami spotykany jest kort do tenisa ziemnego 16 x 450 W, 4 słupy 9m lub 12m na boisko wielofunkcyjne
 • W miarę możliwości słupy były wykorzystywane do wspólnego montażu oświetlenia boisk.

 

W sumie na oświetlenie średniego Orlika potrzeba 16 200 W mocy nominalnej. Proponowaną przez nas alternatywą jest zaawansowany system oświetlenia VISION LED, charakteryzujący się znacznie większą wydajnością.
Metalo-halogenowe źródła światła, jak wszystkie źródła wyładowcze, wymagają znacznie wyższej mocy rozruchowej niż podawana przez producenta moc nominalna. W efekcie od uruchomienia aż do ustabilizowania pracy lampy te pobierają nawet dwukrotnie więcej energii elektrycznej, gdzie okres stabilizacji, czyli odpowiedniego nagrzania żarnika, trwa około pół godziny.

Nie jest to oczywiście jedyna wada wysokoprężnych lamp wyładowczych tego typu, do równie istotnych wad należy zaliczyć:

 • Dużą awaryjność
 • Powolne rozświetlanie — maksymalny strumień świetlny osiągany jest dopiero po wystarczającym nagrzaniu się żarnika.
 • Wrażliwość na ilość włączeń, skutkująca obniżeniem trwałości i jakości strumienia świetlnego.
 • Podatność na krótkotrwałe zaniki zasilania ze względu na powolny ponowny start oraz wrażliwość na ilość uruchomień.
 • Trudności z utylizacją ze względu na zawartość szkodliwych substancji – rtęci.
 • Niekorzystny stosunek ceny do trwałości.

Wizualizacja układu boisk.

Różne podejścia do rozwiązania oświetlenia obiektu ORLIK 2012.

- drogi i place manewrowe
- skwery
- scieżki rowerowe
- parki

Firma VISION LIGHTING przygotowała zamienniki wykonane w technologii LED, całkowicie pozbawione powyższych niedogodności. Przedstawiamy państwu oprawę LED SEND OLIMPICO o mocy 100 W.
Jako zamiennik 1:1
Istnieje również cała gama słabszych i mocniejszych naświetlaczy z tej serii.
Część Orlików na etapie budowy została niedoświetlona a część prześwietlona dlatego dysponujemy mocami od 40 do 240 W i kilku dystrybucjach światła.

Rozwiązanie SEND OLIMPICO

Nasze rozwiązania pozwalają znacznie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, oraz zapewniają znacznie lepsze parametry świetlne. Rozwiązanie charakteryzuje się całym szeregiem zalet związanych z technologią LED.

 • Wykonanie w klasie szczelności IP66:
 • Specjalne soczewki kształtujące strumień świetlny, co eliminuje konieczność montowania odbłyśników, oraz poprawia jednolitość oświetlenia
 • Jednolita obudowa zapobiegająca gromadzeniu się zanieczyszczeń
 • Możliwość przeprowadzania konserwacji i serwisu na miejscu, bez demontażu oprawy i bez wykorzystania specjalistycznych narzędzi
 • Szerokie możliwości konfiguracji modułów, pozwalające dostosować oprawę do każdych warunków i każdego rodzaju obiektu
 • Bardzo wysoki współczynnik szczelności — IP66
 • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne — IK10
 • Odporność na przepięcie do 10 kV

Modernizacja typowego boiska oświetlanego źródłami metalo-halogenowymi pozwala zmniejszyć moc instalacji oświetleniowej ze średnio 16kW na ok. 3kW, przy wymianie opraw w proporcji 1:1. W efekcie, przy zachowaniu porównywalnych parametrów zapewniamy oszczędność na poziomie 80%.
Oferujemy także modernizację w wersji premium — system o mocy ok. 5,4 kW — gwarantującą znacznie poprawione natężenie oraz równomierność oświetlenia, zgodne ze wszystkimi normami dotyczącymi obiektów sportowych tej klasy.

 

Cechujemy się profesjonalnym podejściem do zlecanych nam zadań. Ze względu na szczególną dbałość o detale na wszystkich etapach modernizacji, każdorazowo wykonujemy indywidualny projekt z uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz wytycznych zamawiającego. Dlatego osiągnięte wartości mocy i oszczędność energetyczna mogą być inne dla różnych boisk, jednak nasz zespół projektantów nieustannie dba o to by oświetlenie było zoptymalizowane pod każdym aspektem.


Ostatnim, nieodłącznym etapem modernizacji są pomiary oświetleniowe. Na podstawie analizy uzyskanych wyników tworzymy raport z modernizacji, dzięki czemu mamy możliwość wraz z klientem potwierdzić trafność naszych prognoz, celowość naszych działań oraz wykorzystanych narzędzi i zastosowanych produktów.