Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

product

ORLIK - Lubasz

Oszczędność energii

69%

4kW

W ramach tej inwestycji zastosowany został profesjonalny system oświetlenia zaprojektowanego dla obiektów typu ORLIK.
Aby zapewnić odpowiednie natężenie oświetlenia oraz wysoką równomierność na boisku, przy zachowaniu wysokich parametrów
efektywoności energetycznej, zastosowaliśmy oprawy o mocy 150W i skuteczności 140lm/W wyposażone w zaawansowaną optykę TYPE 4.
Modernizacja starych opraw MH 400W na LED 150W pozwoliła na oszczędność rzędu 4kW i poprawę warunków gry przy świetle sztucznym.

product

Hala sportowa w Wielkopolsce

Oszczędność energii

56%

2,8 kWh

Zachowano równomierność natężenia oświetlenia na poziomie 0,55.
Uzyskano średnią normę oświetlenia na poziomie 413 LUX.

product

Hala sportowa - Polska Centralna, woj. łódzkie

Oszczędność energii

70%

3,02 kW

W ramach przeprowadzonej modernizacji znacznie zmniejszono ilość punktów świetlnych oraz zredukowano moc zastaną z poziomu 10,0 kW do 3,02 kW w technologii LED i zachowano równomierność natężenia oświetlenia na poziomie 0,54.

product

Sala - woj. Wielkopolskie

Oszczędność energii

71%

0.8 kW

W wyniku modernizacji zredukowano pobór mocy obiektu z wartości 2800 W do poziomu 800 W. Zachowano równomierność natężenia oświetlenia na poziomie 0,63.
product

Hala sportowa - Polska Centralna

Oszczędność energii

72%

product

Hala sportowa - woj. łódzkie

Oszczędność energii

82%

1,08

product

Hala sportowa, Polska, woj. łódzkie

Oszczędność energii

73%