Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

product

Hala sportowa w Wielkopolsce

Oszczędność energii

56%

2,8 kWh

Zachowano równomierność natężenia oświetlenia na poziomie 0,55.
Uzyskano średnią normę oświetlenia na poziomie 413 LUX.

product

Hala sportowa - Polska Centralna, woj. łódzkie

Oszczędność energii

70%

3,02 kW

W ramach przeprowadzonej modernizacji znacznie zmniejszono ilość punktów świetlnych oraz zredukowano moc zastaną z poziomu 10,0 kW do 3,02 kW w technologii LED i zachowano równomierność natężenia oświetlenia na poziomie 0,54.

product

Sala - woj. Wielkopolskie

Oszczędność energii

71%

0.8 kW

W wyniku modernizacji zredukowano pobór mocy obiektu z wartości 2800 W do poziomu 800 W. Zachowano równomierność natężenia oświetlenia na poziomie 0,63.
product

Hala sportowa - Polska Centralna

Oszczędność energii

72%

product

Hala sportowa - woj. łódzkie

Oszczędność energii

82%

1,08

product

Hala sportowa, Polska, woj. łódzkie

Oszczędność energii

73%