Obiekty sportowe

ORLIK - Lubasz

W ramach tej inwestycji zastosowany został profesjonalny system oświetlenia zaprojektowanego dla obiektów typu ORLIK.
Aby zapewnić odpowiednie natężenie oświetlenia oraz wysoką równomierność na boisku, przy zachowaniu wysokich parametrów
efektywoności energetycznej, zastosowaliśmy oprawy o mocy 150W i skuteczności 140lm/W wyposażone w zaawansowaną optykę TYPE 4.
Modernizacja starych opraw MH 400W na LED 150W pozwoliła na oszczędność rzędu 4kW i poprawę warunków gry przy świetle sztucznym.

Oszczędność energii

0 %
4kW

Hala Sportowa W Wielkopolsce

Zachowano równomierność natężenia oświetlenia na poziomie 0,55.
Uzyskano średnią normę oświetlenia na poziomie 413 LUX.

Oszczędność energii

0 %
2,8 kWh

Hala Sportowa - Polska Centralna, Woj. Łódzkie

W ramach przeprowadzonej modernizacji znacznie zmniejszono ilość punktów świetlnych oraz zredukowano moc zastaną z poziomu 10,0 kW do 3,02 kW w technologii LED i zachowano równomierność natężenia oświetlenia na poziomie 0,54.

Oszczędność energii

0 %
3,02 kW

Sala - Woj. Wielkopolskie

W wyniku modernizacji zredukowano pobór mocy obiektu z wartości 2800 W do poziomu 800 W. Zachowano równomierność natężenia oświetlenia na poziomie 0,63.

Oszczędność energii

0 %
0.8 kW

Hala Sportowa - Polska Centralna

Oszczędność energii

0 %

Hala Sportowa - Woj. Łódzkie

Oszczędność energii

0 %
1,08

Hala Sportowa, Polska, Woj. Łódzkie

Oszczędność energii

0 %